Elkontrol Project Converter

Program Elkontrol Project Converter służy do konwertowania projektów na inne formaty. Możliwa jest konwersja projektu: Elkontrol 1.0/2.0/3.0 na Elkontrol 2.0/3.0 Proel na Elkontrol 2.0/3.0 Elkontrol 2.0/3.0 na Proel oraz Corral na Elkontrol 2.0/3.0

Elkontrol3000 Activator

Elkontrol3000 Activator służy do zdalnej aktywacji przekaźnika wyjściowego z poziomu komputera. Konfiguracja jest bardzo prosta. Nazwę pliku ‚Elkontrol3000 Activator.exe’ wystarczy zastąpić w następujący sposób: A#B#C#D#.exe, gdzie A to nazwa portu COM (np. COM1), B – adres kontrolera, C – prędkość transmisji, a D to kod dostępu. Przykład: „COM1#127#38400#1234#.exe” (w przypadku gdy kod dostępu nie jest…

Elkontrol 2.0

Program Elkontrol 2.0 jest podstawowym narzędziem umożliwiającym konfigurowanie parametrów kontrolerów serii ELKONTROL 3000, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, odczyt rejestru zdarzeń oraz rejestrację czasu pracy. Program automatycznie rozpoznaje i dostosowuje swoją konstrukcję do rodzaju kontrolera z którym nawiązał łączność (kontroler z RS lub kontroler z RS i buforem zdarzeń). Do poprawnego działania programu Elkontrol 2.0…