Elkontrol 2.0

Program Elkontrol 2.0 jest podstawowym narzędziem umożliwiającym konfigurowanie parametrów kontrolerów serii ELKONTROL 3000, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, odczyt rejestru zdarzeń oraz rejestrację czasu pracy. Program automatycznie rozpoznaje i dostosowuje swoją konstrukcję do rodzaju kontrolera z którym nawiązał łączność (kontroler z RS lub kontroler z RS i buforem zdarzeń). Do poprawnego działania programu Elkontrol 2.0…