Kontrolery rozdzielne

Kontrolery rozdzielne to autonomiczne urządzenia do kontroli przejść o podwyższonym stopniu ochrony. Kontroler instalowany jest w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, natomiast przy drzwiach wejściowych instalowany jest sam czytnik. W najprosztych rozwiązaniach czytnik takiego kontrolera składa się jedynie z anteny. Bardziej rozbudowane kontrolery obsługują czytniki autonomiczne z wyjściem Manchester lub Wiegand.

Czytniki do kontrolerów rozdzielnych znajdziecie Państwo pod tym linkiem.