Transpondery

Transpondery zbliżeniowe to klucze elektroniczne posiadające unikalny kod służący do identyfikacji użytkownika przez kontroler.