Elog - Systemy Kontroli Dostępu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wiadomość
  • Informacja o wykorzystywaniu plików cookies

    Witryna www.elog.com.pl korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

    Więcej o Polityce prywatności i wykorzystywaniu plików cookies

KP/K/DC/HW

Kontroler KP/K/DC/HW


1. Opis ogólny

Kontrolery przekaźnikowe serii Elkontrol 3000 są mikroprocesorowymi autonomicznymi elementami systemów kontroli dostępu, umożliwiającymi załączenie na zaprogramowany czas np. rygla lub zwory elektromagnetycznej po odebraniu metodą zbliżeniową unikalnego 64 bitowego kodu transpondera. Zasilanie z 12V oraz bezkontaktowy charakter pracy i ich obsługi czynią je urządzeniami bezpiecznymi, wygodnymi oraz wysoce niezawodnymi. Zbliżeniowy charakter pracy kontrolera umożliwia również obsługę oraz konfigurację po zainstalowaniu go np. pod warstwą tynku co skutecznie "utajnia" system dostępu oraz zabezpiecza go przed zniszczeniem.
Kontroler Przekaźnikowy Kompaktowy (KP/K/DC/HW) jest wersją gdzie czytnik jest zintegrowany z modułem kontrolera.
Wersja KP/K/DC/HW przeznaczona jest zazwyczaj do ochrony przejść o wysokim zagrożeniu aktami wandalizmu oraz narażonych na działanie czynników atmosferycznych (obudowa z blachy kwasoodpornej wypełniona zalewą poliuretanową).Układ posiada możliwość bezkontaktowej obsługi swojej bazy danych przy użyciu karty Master.


Obsługa kartą Master umożliwia :
- zapis nowych transponderów dopisując je pojedynczo w dowolnym czasie lub grupowo
- kasowanie selektywne transponderów np. zagubionych
- kasowanie wszystkich transponderów jednocześnie
- programowanie czasu wysterowania przekaźnika od 1 do 120 s , powyżej tego czasu praca bistabilna
- programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi od 1 do 120 s

Funkcjami kontrolera są:
- sterowanie przekaźnikiem wyjściowym po odebraniu uprawnionego kodu
- sterowanie przekaźnikiem wyjściowym po wyzwoleniu wejścia "rygiel" ( tylko załączanie)
- kontrola otwarcia i czasu otwarcia drzwi
- antyscaning
- optyczna i akustyczna sygnalizacja stanów kontrolera
- praca przekaźnika mono lub bistabilna
- Konstrukcja kompaktowa
- Wyjście alarm (typu OC, obciążalność 50 mA, czas aktywności 10 sek.)2. Instalacja

 

1. Czujnik otwarcia drzwi żółty
2. Ręczne wyzwalanie przekaźnika fioletowy
3. Styk NO przekaźnika niebieski
4. Styk COM przekaźnika biały
5. Styk NC przekaźnika zielony
6. Masa kontrolera czarny
7. + 12V kontrolera czerwony
8. wyjście alarm brązowy

Uwaga: Przewody zasilające rygiel lub zworę należy podłączyć jak najbliżej wyjścia zasilacza.

Na zaciskach rygla połączyć diodę np. typu 1N4007 w celu wytłumienia przepięć.Kontroler powinien być montowany w odległości minimum 01m od innych czytników ze względu na możliwość znacznego ograniczenia zasięgu działania.


Konstrukcja kontrolera zezwala na dowolne połączenie przewodów wyjściowych zasilacza (bez uwzględnienia polaryzacji). Kontroler powinien być montowany w odległości 1m od innych czytników ze względu na możliwość znacznego ograniczenia zasięgu działania. Przycisk rozwierny w obwodzie zasilania umożliwia uaktywnienie rygla poprzez chwilowe 0,2 do 0,4 sek jego rozwarcie.

3. Obsługa. 

Kontroler dostarczany jest z zaprogramowaną kartą Master.

Kartę tą należy przechowywać w bezpiecznym miejscu ponieważ jest ona jedynym narzędziem umożliwiającym dopisywanie lub kasowanie transponderów sterujących kontrolerem. Oprogramowanie kontrolera dopuszcza stosowanie transponderów typu UNIQUE występujących w postaci kart, krążków , oraz breloków o różnych kształtach.

Obsługa kontrolera polega na zbliżeniu do niego uprzednio zaprogramowanego transpondera co powoduje załączenie przekaźnika i w związku z tym załączenie rygla na okres 4 sekund (typowe ustawienie fabryczne). Załączenie rygla sygnalizowane jest dźwiękiem buzera oraz ciągłym zaświeceniem na ten czas diody LED. W przypadku przyłożenia nieuprawnionego transpondera buzer wygeneruje dźwięk braku akceptacji kodu i kontroler nie załączy rygla. Otwarcie drzwi (jeżeli jest założony czujnik otwarcia drzwi) powoduje wyłączenie rygla przed czasem.

Próba skanowania, lub kilkakrotne przyłożenie transpondera nieuprawnionego w czasie 5 sek. powoduje generowanie przez buzer sygnału alarmu który wyłączy się po czasie 10 sek. (opcjonalne ustawienie fabryczne) lub po przyłożeniu karty Master (wyłączenie zasilania nie resetuje stanu alarmu). Kontroler umożliwia zapisanie w jego pamięci do 1100 transponderów.


4. Programowanie nowych transponderów

- przyłóż kartę Master (buzer wygeneruje trójdźwięk o kolejno narastających częstotliwościach, dioda LED zacznie szybko migać). Od tego momentu masz 5 sekund na przyłożenie nowego transpondera.

- Przyłóż nowy transponder (buzer wygeneruje pojedynczy dźwięk akceptacji)

- Przyłożenie transpondera już istniejącego w pamięci wygeneruje dźwięk braku akceptacji (trzy dźwięki o kolejno zmniejszających się częstotliwościach)

- Jeżeli chcesz zapisać następne transpondery kolejno zbliżaj je do kontrolera

- Nie przyłożenie kolejnego transpondera w przeciągu pięciu sekund powoduje automatyczne wyjście z trybu programowania do trybu pracy normalnej.


5. Kasowanie selektywne

Kasowanie selektywne umożliwia usunięcie z pamięci dowolnego pojedynczego transpondera. Ponieważ transponder który chcemy wykasować zazwyczaj jest niedostępny, wskazujemy go transponderem który został zapisany w pamięci kontrolera jako następny. I tak transponder zaprogramowany jako np. trzeci kasujemy przy użyciu transpondera czwartego. Metodą kasowania selektywnego możemy usunąć większą liczbę transponderów wielokrotnie zbliżając transponder inicjujący proces kasowania. W takiej sytuacji transponder np. piąty będzie po każdym przyłożeniu kasował po kolei transpondery, czwarty, później trzeci, drugi i na końcu pierwszy.

W tryb kasowania selektywnego wchodzimy trzykrotnie zbliżając kartę Master

- trzykrotnie zbliż kartę Master (po każdym przyłożeniu oddal kartę na ok. 1 sek.)

- od trzeciego przyłożenia masz pięć sekund na przyłożenie transpondera kasującego.


6. Kasowanie całości pamięci

W przypadku niewielkiej ilości zaprogramowanych w pamięci kontrolera transponderów prostszą metodą na usunięcie zagubionego transpondera jest wykasowanie całości pamięci a następnie ponowny zapis ważnych transponerów.

Kasowania całości pamięci dokonujemy pięciokrotnie zbliżając kartę Master.

Wyczyszczenie pamięci sygnalizowane jest długim dźwiękiem buzera oraz długim zapaleniem diody LED.

UWAGA:
W czasie programowania nowych transponderów, kasowania selektywnego oraz całości pamięci, wejścia czujnika otwarcia drzwi oraz ręcznego wyzwalania rygla nie mogą być w stanie aktywnym.


7. Programowanie czasu załączenia przekaźnika

W celu zmiany czasu załączenia przekaźnika należy:

- zewrzeć do masy wejście wyzwalania rygla i w czasie tego zwarcia zbliżyć a następnie oddalić kartę MASTER

- rozewrzeć wejście wyzwalania rygla

- programowanie czasu kontroler potwierdzi trójtonem po przyjęciu kodu MASTER a następnie rozpocznie generowanie krótkich dźwięków rozpoczynając jednocześnie pomiar programowanego czasu)

- ponowne zbliżenie karty MASTER zakończy odmierzanie programowanego czasu i zapis jego wartości do pamięci

- od tego momentu każde z zbliżenie karty użytkownika lub naciśnięcie przycisku ręcznego wyzwalania rygla uaktywni przekaźnik na nowo zaprogramowany czas.

- nie zbliżenie ponowne karty MASTER spowoduje po 120 sekundach automatyczne zakończenie programowania i kontroler będzie odtąd pracował w trybie bistabilnym (tzn. jedno zbliżenie karty załączy a drugie wyłączy przekaźnik)


8. Programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi

W celu zmiany czasu dopuszczalnego otwarcia drzwi należy:

- rozewrzeć wejście czujnika otwarcia drzwi (otworzyć drzwi) i zbliżyć a następnie oddalić kartę MASTER

- zewrzeć wejście czujnika otwarcia drzwi (zamknąć drzwi)

- programowanie czasu kontroler potwierdzi trójtonem po przyjęciu kodu MASTER a następnie rozpocznie generowanie krótkich dźwięków rozpoczynając jednocześnie pomiar programowanego czasu)

- ponowne zbliżenie karty MASTER zakończy odmierzanie programowanego czasu i zapis jego wartości do pamięci

- od tego momentu każde uprawnione otwarcie drzwi (poprzedzone zbliżeniem ważnej karty lub przyciśnięciem przycisku ręcznego wyzwalania rygla) na czas dłuższy od zaprogramowanego, spowoduje akustyczną sygnalizację tego faktu

UWAGA : Nieuprawnione otwarcie drzwi natychmiast wyzwoli sygnał alarmu Dla wersji 24V nie należy zmieniać fabrycznej nastawy czasu


9. Parametry techniczne

Zasilanie 12 - 15V/DC (opcjonalnie 24V/DC )
pobór prądu ok. 35 mA
obciążalność 5A
pojemność pamięci 1003 transponderów
zasięg czytnika ok. 3 cm
sygnalizacja optyczna i akustyczna
rodzaj pracy monostabilny 4 sek.(opcjonalnie 1 do 120s lub bistabilny)
zakres temperatur pracy 0 do 70 st. C opcjonalnie -20 do 70 st.C
wilgotność względna otoczenia 30 do 80 %
wymiary 80 x 120 x 20 mm
masa ok. 270 g