Elkontrol 5.0

Nowe oprogramowanie Elkontrol 5.0 umożliwia m.in. odczyt i zapis parametrów kontrolera, odczyt zdarzeń, monitor wejść/wyjść, rejestrację czasu pracy oraz obsługę stref dostępu dla kontrolerów...
22 listopada 20180 DownloadsDownload